نویسنده = ����������������������� ��������������������
تعداد مقالات: 1
1. بررسی تأثیر روش های مختلف عمل آوری بر مقاومت سایشی بتن غلتکی روسازی

دوره 11، شماره 20، پاییز 1396، صفحه 69-72

آزاده عسکری‌نژاد؛ امیرمازیار رییس‌قاسمی