نویسنده = ���������� ��������
تعداد مقالات: 1
1. عملکرد برج‌های خنک‌کن مرطوب در شرایط مختلف آب و هوایی ایران

دوره 11، شماره 21، زمستان 1396، صفحه 35-41

مریم کرمی؛ شهرام دلفانی