نویسنده = ����������������������������� ��������
تعداد مقالات: 1
1. طراحی و اجرای سامانه پاسخ سریع زمین‌لرزه در شهر تهران

دوره 11، شماره 21، زمستان 1396، صفحه 43-48

حسین میرزایی علویجه؛ اسماعیل فرزانگان؛ فریدون سیناییان؛ حسین عبداللهی‌تیچی