کلیدواژه‌ها = مقاومت فشاری
تعداد مقالات: 1
1. بررسی ضریب هدایت حرارتی و مقاومت فشاری عایق‌های حرارتی شیشه سلولی

دوره 13، شماره 24، پاییز 1399، صفحه 43-49

سهراب ویسه؛ مهناز مظلومی ثانی