کلیدواژه‌ها = حمل‌و‌نقل همگانی
تعداد مقالات: 1
1. ‌ارزیابی اثرهای حمل‌و‌نقل عمومی بر تغییرات کاربری زمین شهری ‌(مطالعه موردی منطقه هفت شهرداری تهران)

دوره 13، شماره 23، تابستان 1399، صفحه 55-65

محمدرضا احدی؛ آرسام صلاحی مقدم؛ محمدزمان حسن پور