کلیدواژه‌ها = بحران‌های طبیعی
تعداد مقالات: 1
1. الگوی ارزیابی خطرپذیری شهری در بلایای طبیعی

دوره 13، شماره 23، تابستان 1399، صفحه 1-11

فاطمه دهقان فاروجی؛ علی بیت‌اللهی