موضوعات = زلزله
تعداد مقالات: 3
2. طراحی و اجرای سامانه پاسخ سریع زمین‌لرزه در شهر تهران

دوره 11، شماره 21، زمستان 1396، صفحه 43-48

حسین میرزایی علویجه؛ اسماعیل فرزانگان؛ فریدون سیناییان؛ حسین عبداللهی‌تیچی


3. تقویت ستونهای دوبل پاباز موجود ساختمان‌ها با استفاده از بتن ریزی در حفره میانی

دوره 11، شماره 20، پاییز 1396، صفحه 11-17

محمد محمدحسنی؛ علی بیت‌اللهی؛ هومن ابراهیم‌پور کومله؛ امیرعباس یزدی‌زاده