موضوعات = مصالح ساختمانی
تعداد مقالات: 4
1. استفاده از پوشش‌های هوشمند، روشی نو به سوی ساخت‌وساز پایدار و دوست‌دار محیط زیست

دوره 12، شماره 22، بهار 1397، صفحه 45-48

آزاده عسکری نژاد؛ زهره شهرستانی؛ سهراب ویسه


4. بررسی اثر شدت محصورشدگی فعال بر روی رفتار خمشی مقاطع مرکب لوله‌ای پرشده با بتن

دوره 11، شماره 20، پاییز 1396، صفحه 55-68

م. نقی‌پور؛ م. نعمتی؛ ج. جلالی‌مسلم؛ م. نعمت‌زاده


شماره‌های پیشین نشریه