تعداد مقالات: 44

27. بررسی ضریب هدایت حرارتی و مقاومت فشاری عایق‌های حرارتی شیشه سلولی

دوره 13، شماره 24، پاییز 1399، صفحه 43-49

سهراب ویسه؛ مهناز مظلومی ثانی


28. استفاده از پوشش‌های هوشمند، روشی نو به سوی ساخت‌وساز پایدار و دوست‌دار محیط زیست

دوره 12، شماره 22، بهار 1397، صفحه 45-48

آزاده عسکری نژاد؛ زهره شهرستانی؛ سهراب ویسه


30. بررسی اثر شدت محصورشدگی فعال بر روی رفتار خمشی مقاطع مرکب لوله‌ای پرشده با بتن

دوره 11، شماره 20، پاییز 1396، صفحه 55-68

م. نقی‌پور؛ م. نعمتی؛ ج. جلالی‌مسلم؛ م. نعمت‌زاده


31. ‌ارزیابی اثرهای حمل‌و‌نقل عمومی بر تغییرات کاربری زمین شهری ‌(مطالعه موردی منطقه هفت شهرداری تهران)

دوره 13، شماره 23، تابستان 1399، صفحه 55-65

محمدرضا احدی؛ آرسام صلاحی مقدم؛ محمدزمان حسن پور


32. بررسی روش‌های مختلف کنترل هوشمند بیمارستان جهت بهینه سازی مصرف انرژی

دوره 11، شماره 21، زمستان 1396، صفحه 57-63

حامد رشیدی اقدم؛ لیلا یارمحمدی؛ سید حسین ملکوتی


33. بررسی تأثیر روش های مختلف عمل آوری بر مقاومت سایشی بتن غلتکی روسازی

دوره 11، شماره 20، پاییز 1396، صفحه 69-72

آزاده عسکری‌نژاد؛ امیرمازیار رییس‌قاسمی


34. چالش‌های معماری و شهرسازی ایران از منظر اخلاق اسلامی (بررسی تطبیقی معماری سنتی و معاصر)

دوره 14، شماره 26، بهار 1400، صفحه 1-11

محمدباقر ولی زاده اوغانی؛ سید ساجد همایون


35. امکان‌سنجی واگذاری پروژه‌های سوریه به معماران ایرانی با روش نظریه داده بنیاد

دوره 13، شماره 25، زمستان 1399، صفحه 7-16

محمدرضا بمانیان؛ بتول السلیمان


38. روش تهیه نقشه‌های پهنه‌بندی خطر و خطرپذیری زمین‌لغزش (مطالعه موردی: بخشی از منطقه طالقان)

دوره 14، شماره 26، بهار 1400، صفحه 21-29

عطا آقایی آرایی؛ سعید هاشمی طباطبایی؛ امیرسعید سلامت؛ سید محمود فاطمی عقدا


39. بررسی پارتیشن‌های فضاهای اداری با هدف بهبود عملکرد آکوستیکی

دوره 13، شماره 25، زمستان 1399، صفحه 25-33

نسترن عبدالله زاده؛ محمدجعفر هدایتی؛ محمد تحصیلدوست؛ زهراسادات زمردیان


42. بررسی برخی خواص لمینیت‌های فشار زیاد (HPL)

دوره 13، شماره 25، زمستان 1399، صفحه 41-47

سهراب ویسه؛ مهسا امیریان


43. پیاده‌سازی و تحلیل سامانه هوشمند نظارت و کنترل شاخص روشنایی ساختمان در راستای تحقق شهر هوشمند

دوره 14، شماره 26، بهار 1400، صفحه 43-50

مهدی جعفری وردنجانی؛ ملیحه ایزدی؛ افضل روانگرد


44. ارزیابی و بررسی تطبیقی مؤلفه‌های مؤثر بر شکل‌گیری حس تعلق به مکان در بافت قدیم و جدید شهر تبریز

دوره 14، شماره 26، بهار 1400، صفحه 51-60

زهرا نوروزی زاده؛ فاطمه بیات؛ سپیده بشارتی کیوی؛ امیررضا روحانی؛ راشین حمیدی؛ نگین حمیدی؛ نفیسه زارع