امکان‌سنجی کاربرد ساخت آزاد در مسکن انبوه براساس تمایلات ساکنان (مطالعه موردی مسکن مهر تلاشگران گرگان)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته کارشناسی ارشد معماری، گروه معماری،واحد گنبدکاووس، دانشگاه آزاد اسلامی، گنبدکاووس،ایران

2 گروه معماری، واحد گنبدکاووس،دانشگاه آزاد اسلامی، گنبدکاووس،ایران

چکیده

م
مسکن و سکونت همواره از شرایط اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و اقلیمی هر منطقه تبعیت می­کند. مسکن عمومی باید بتواند پاسخگوی تغییر نیاز ساکنان در دوره­های مختلف زندگی باشد. با کمک ساخت آزاد می­توان فضاها را متناسب با نیازها تغییر داد. ساخت آزاد در طراحی مجموعه­های مسکونی انبوه به شکل یکسان این موضوع را ممکن می­سازد. کاربرد این روش در مجموعه­های مسکونی باعث می­شود عمر ساختمان افزایش یابد و قابلیت استفاده برای مدت زمان بیشتری فراهم شود. همچنین، صرفه اقتصادی نیز ایجاد می‌شود و در مقابل مشکلات زیست محیطی را با ایجاد نخاله­های ساختمانی کمتر خواهد داشت. هدف از این تحقیق، بررسی امکان استفاده از روش ساخت آزاد در طراحی مسکن انبوه با بررسی میزان رضایت ساکنان و همچنین میزان تمایل آنها به تغییر در واحدهای مسکونی خود است. این تحقیق به روش توصیفی- تحلیلی است که در آن، از روش کتابخانه‌ای برای جمع‌آوری اطلاعات و روش میدانی با استفاده از ابزار پرسش‌نامه استفاده شده است. نمونه موردی پژوهش یکی از سایت‌های مسکن مهر شهر گرگان (مسکن مهر تلاشگران) بوده است. در پرسش‌نامه تمایل به تغییر ابعاد، جابه‌جایی، ادغام و تفکیک فضاها پرسش شد و نتایج به‌دست آمده نشان می‌دهد تمایل به افزایش ابعاد فضاها (آشپزخانه و بالکن)، تفکیک و ادغام برخی از فضاها (نشیمن و پذیرایی و سرویس‌های بهداشتی) و جابه‌جایی برخی از فضاها (سرویس‌های بهداشتی) وجود دارد. با بررسی و تجزیه و تحلیل اطلاعات به‌دست آمده، راهکارهایی برای طراحان پیشنهاد شده است. این راهکارها در دو بخش تغییرات ابعادی و چیدمان فضایی ارایه شده‌اند. همچنین، راهکارهایی برای سازندگان پیشنهاد گردید که شامل استفاده از دیوارهای داخلی انعطاف‌پذیر و پارتیشن‌های متحرک در بخش‌های مختلف پلان است و با به‌کارگیری آنها در طراحی و ساخت مجتمع­های مسکونی عمومی می­توان رضایت و کیفیت زندگی ساکنان را افزایش داد.

کلیدواژه‌ها