دوره و شماره: دوره 13، شماره 25، زمستان 1399، صفحه 1-47 
4. بررسی پارتیشن‌های فضاهای اداری با هدف بهبود عملکرد آکوستیکی

صفحه 25-33

نسترن عبدالله زاده؛ محمدجعفر هدایتی؛ محمد تحصیلدوست؛ زهراسادات زمردیان