نویسنده = محمد واقفی
بررسی عملکرد غیر خطی سیستم دوگانه متشکل از قاب سبک فولادی (LSF) و قاب خمشی فولادی

دوره 11، شماره 4، دی 1396، صفحه 9-17

سعید کراماتی؛ سیدشاکر هاشمی؛ محمد واقفی