نویسنده = ������������������ ��������
بررسی روش‌های مختلف کنترل هوشمند بیمارستان جهت بهینه سازی مصرف انرژی

دوره 11، شماره 4، دی 1396، صفحه 57-63

حامد رشیدی اقدم؛ لیلا یارمحمدی؛ سید حسین ملکوتی