نویسنده = محمدجعفر هدایتی
بررسی پارتیشن‌های فضاهای اداری با هدف بهبود عملکرد آکوستیکی

دوره 13، شماره 4، دی 1399، صفحه 25-33

نسترن عبدالله زاده؛ محمدجعفر هدایتی؛ محمد تحصیلدوست؛ زهراسادات زمردیان