طبقه‌بندی واکنش در برابر آتش عایق‌های حرارتی فوم الاستومری انعطاف‌پذیر (FEF)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی

2 عضو هیئت علمی

3 کارشناس تحقیقات آتش

چکیده

امروزه کاربرد عایق­های حرارتی فوم­ الاستومری انعطاف­پذیر (FEF)[1] مثل اتیلن پروپیلن دی­ان­مونومر (EPDM) و لاستیک نیتریل­بوتا­دی­ان (NBR) در سیستم­های گرمایشی، سرمایشی و مخازن و لوله­ها معمول است. ارزیابی رفتار اشتعالی این نوع عایق­ها به دلیل ماهیت پلیمری آنها با توجه به کاربرد گسترده در صنایع لوله‌کشی حائز اهمیت است. در این مقاله، عملکرد سه نوع رایج از این عایق­ها در برابر آتش شامل EPDM، NBR و NBR-PVC به وسیله آزمون­های استاندارد واکنش در برابر آتش، ارزیابی شده و بر اساس نتایج حاصل از آزمون­ها، طبقه­بندی خطر آتش بر اساس استاندارد طبقه­بندی واکنش در برابر آتش صورت گرفته است. الزامات مقرراتی درباره کاربرد این نوع عایق­ها بر اساس ارزیابی آزمایشگاهی و مبحث سوم مقررات ملی ساختمان (محافظت ساختمان‌ها در مقابل حریق) ارائه شده است. در حال حاضر در کشور، این روش ارزیابی، به عنوان ابزاری کارآمد در حوزه کنترل کیفی عایق­های FEF از نظر ایمنی در برابر آتش، طی روند صدور گواهی­نامه فنی در مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی استفاده می­شود.[1]Flexible Elastomeric Foam

کلیدواژه‌ها

موضوعات


طبقه‌­بندی واکنش در برابر آتش عایق­‌های حرارتی فوم الاستومری انعطاف­‌پذیر (FEF)

لیلا تقی­‌اکبری1، سعید بختیاری2*، زهرا درودیانی3

1. کارشناس تحقیقات آتش، مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی، تهران

2.  عضو هیأت علمی، مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی، تهران

3. کارشناس تحقیقات آتش، مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی، تهران

* تهران، صندوق پستی 1696-13145، Bakhtiyari@bhrc.ac.ir

چکیده 

امروزه کاربرد عایق­های حرارتی فوم­ الاستومری انعطاف­پذیر (FEF)[1] مثل اتیلن پروپیلن دی­ان­مونومر (EPDM) و لاستیک نیتریل­بوتا­دی­ان (NBR) در سیستم­های گرمایشی، سرمایشی و مخازن و لوله­ها معمول است. ارزیابی رفتار اشتعالی این نوع عایق­ها به دلیل ماهیت پلیمری آنها با توجه به کاربرد گسترده در صنایع لوله‌کشی حائز اهمیت است. در این مقاله، عملکرد سه نوع رایج از این عایق­ها در برابر آتش شامل EPDM، NBR و NBR-PVC به وسیله آزمون­های استاندارد واکنش در برابر آتش، ارزیابی شده و بر اساس نتایج حاصل از آزمون­ها، طبقه­بندی خطر آتش بر اساس استاندارد طبقه­بندی واکنش در برابر آتش صورت گرفته است. الزامات مقرراتی درباره کاربرد این نوع عایق­ها بر اساس ارزیابی آزمایشگاهی و مبحث سوم مقررات ملی ساختمان (محافظت ساختمان‌ها در مقابل حریق) ارائه شده است. در حال حاضر در کشور، این روش ارزیابی، به عنوان ابزاری کارآمد در حوزه کنترل کیفی عایق­های FEF از نظر ایمنی در برابر آتش، طی روند صدور گواهی­نامه فنی در مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی استفاده می­شود.

کلید واژگان

 عایق حرارتی­ فوم­ الاستومری انعطاف­پذیر (FEF)، واکنش در برابر آتش، طبقه­بندی، ایمنی در برابر آتش، لوله­ها، الزامات

 

 

Reaction to Fire Classification of Flexible Elastomeric Foams (FEF)

Leila Taghi Akbari1, Saeed Bakhtiyari2*, Zahra Doroodiani3

1. Fire research expert, Road, Housing and Urban Development Research Center (BHRC)

2. Faculty member of BHRC, Road, Housing and Urban Development Research Center (BHRC),

3. Fire research expert, Road, Housing and Urban Development Research Center (BHRC)

* P.O. Box 13145-1696, Tehran, Iran, Bakhtiyari@bhrc.ac.ir

 

Abstract

Today, the use of Thermal insulation flexible elastomeric foam (FEF) products such as Ethylene Propylene Diene Monomer (EPDM), Nitrile butadiene rubber (NBR) and NBR-PVC blend (NBR/PVC) is common in insulation of heating, cooling systems, channels and pipes. Evaluation of fire behavior of these products is important due to their polymeric nature.  In this paper, fire performance of three common types of these insulations, including E (NBR) and NBR-PVC blend (NBR/PVC) was evaluation by standard reaction to fire tests. Based on the test results, fire classification has been done according to the reaction to fire classification standard. The regulatory requirements for the use of this type of insulation are also presented based on the experimental evaluation and the third part of the Iranian national building code (fire protection of buildings). Currently, in our country, this assessment method is used as an effective tool in the field of quality control of FEF insulations in terms of fire safety during the process of issuing technical certificate of BHRC.

Keywords

Thermal Insulation, Flexible Elastomeric Foams (FEF), Reaction to Fire, Fire Classification, Fire Safety, Pipes, Requirements

 

 

 

 


1-  مقدمه

عایق‌های حرارتی[2] فوم الاستومری انعطاف‌پذیر سلول بسته (FEF)، از جمله مواد سلولی برپایه پلی وینیل کلرید (PVC)، لاستیک نیتریل بوتادین  NBR) وNBR/PVC) و اتیلن پروپیلن دی­ان­مونومر (EPDM) هستند. مواد عایق سلول بسته در مقابل عبور بخار آب مقاومت عالی از خود نشان می­دهند به طوری که پس از نصب آن­ها، نیازی به استفاده از هیچ­گونه سد بخار دیگری نیست. این ویژگی به همراه ضریب هدایت حرارت پایین، سبب شده این مواد در سیستم­های سرمایش، گرمایش، مخازن و لوله­ها و تهویه به‌کاربرده شوند. این عایق­ها به شکل تخته­ای (sheet) و لوله­ای و رولی وجود دارند. به طور کلی، کاربرد آن­ها در دو گروه زیر است:

-         کاربرد در سیستم­های تهویه مطبوع، گرمایش و سرمایش، کانال‌های آب و هوا و خنک‌کننده­ها؛

-         کاربرد در جاهایی که چرخه­های حرارتی از گرم به سرد و به عکس به طور مرتب وجود دارد.

کاربرد عایق­های الاستومری، با رویکرد صرفه‌جویی در مصرف انرژی در کشور ما نیز رو به افزایش است چرا که استفاده از آنها روشی سریع و آسان برای عایقکاری حرارتی سیستم­های لوله­کشی است (شکل 1). اما به دلیل ماهیت پلیمری این نوع عایق‌ها، برای کاربرد ایمن آنها به خصوص از نظر رفتار در برابر آتش، ارزیابی رفتار آنها در برابر آتش و تعیین طبقه خطر آتش آنها ضروری است. زیرا با توجه به الزامات مبحث سوم مقررات ملی ساختمان، هر نوع عایق مورد استفاده در ساختمان باید از نوع کندسوز باشد و الزامات مربوط را برآورده نماید.   

   

Fig. 1 Use of elastomeric foam insulation (FEF) in pipe insulation

شکل 1 کاربرد عایق فوم الاستومری (FEF) در عایقکاری لوله­ها و مخازن

2-  مروری بر تحقیقات پیشین

لاوسون [1] درسال 1986، مروری بر تحقیقات صورت گرفته بر روی بهبود قابلیت اشتعال FEF و کنترل رهایش دود ناشی از سوختن عایق‌های الاستومری انجام داد. در این مطالعه، ضمن بیان بررسی­های انجام شده به منظور درک کامل­تر فرآیند پیچیده سوختن الاستومرها، به توسعه روش­های کنترل دود و بهبود رفتار آن­ها برای کاربردهای گسترده­تر در آینده اشاره شده است.

در سال 1999، تحقیقی در چین بر روی فرآیند آمیزه­سازی و میزان کندسوزکننده در الاستومر NBR/PVC صورت گرفت [2]. نتایج نشان داد شرایط بهینه میزان NBR/PVC با نسبت (phr)  60/40 و میزان کربن سیاه  (phr) 30، آلومینیوم هیدروکسید، (phr) 40 و سولفور، (phr)  3/1 است.

 

   در سال 2005، چو و همکاران [3]، مروری مطالعاتی بر روی کندسوزکننده­های به کار رفته در فوم­های پلیمری و از جمله EPDM انجام دادند.

   در سال 2014، در کتاب کندسوزکننده­های پلیمری سبز، فصلی به کندسورکنندگی الاستومرها و نانوکامپوزیت­های الاستومری اختصاص یافته است که عایق­های EPDM و NBR را نیز بررسی کرده و روش­های آزمایشگاهی ارزیابی شامل آزمون گرماسنج مخروطی و شاخص حدی اکسیژن نیز ارایه شده است [4].

در این تحقیق، عملکرد برخی از انواع رایج عایق­هایFEF مورد استفاده در سیستم­های سرمایش، گرمایش، مخازن و لوله­ها با انجام دادن آزمون‌های استاندارد واکنش در برابر آتش ارزیابی شد. بر اساس نتایج حاصل از آزمون­ها، طبقه‌بندی واکنش در برابر آتش، برای تعیین طبقه و حدود کاربرد بر اساس الزامات مقرراتی ارایه شده در مبحث سوم مقررات ملی کشور [5]، محافظت ساختمان‌ها در مقابل حریق، صورت گرفت. در حال حاضر در کشور، ارزیابی کنترل کیفی عایق­های FEF از نظر ایمنی در برابر آتش، طی روند گواهی­نامه فنی در مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی بر اساس این روش صورت می­گیرد.

3- روش تحقیق

سه نوع عایق FEF رایج مورد استفاده در سیستم­های سرمایش، گرمایش، مخازن و لوله­ها، شامل NBR، NBR-PVC و EPDM از منابع تجاری داخلی و خارجی تهیه شد. روند ارزیابی عملکرد واکنش در برابر آتش این نوع عایق­ها به شرح زیر است:

 3-1- ارزیابی عملکرد واکنش در برابر آتش با آزمون­های استاندارد

در مقررات ملی ساختمانی (از جمله مبحث سوم مقررات ملی ساختمان و آیین­نامه محافظت ساختمان­ها در برابر آتش، نشریه 682 مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی) و سایر مدارک مصوب، برای تعیین حدود کاربرد مواد و مصالح و ارزیابی عملکرد آن­ها به طبقه­بندی واکنش در برابر آتش و آزمون‌های استاندارد آتش ارجاع داده می‌شود. بر همین اساس، برای تعیین میزان مشارکت عایق­های فوم الاستومری انعطاف­پذیر (FEF)، آزمون­های واکنش در برابر آتش به شرح زیر انجام می­شود:

 

  • آزمون قابلیت افروزش:

قابلیت افروزش فرآورده‌های ساختمانی در برخورد مستقیم با منبع تک شعله طبق استاندارد بین­المللیISO 11925-2  و استاندارد ملی ایران به شماره
4-7271 تعیین می­شود. در این آزمون، آزمونه‌ها تحت منبع شعله کوچک در وضعیت عمودی ارزیابی و طبقه‌بندی می‌شوند. به این ترتیب که افروزش فرآورده تحت تأثیر شعله کوچک طی مدت زمان مشخص قرارگیری در معرض شعله (15 ثانیه و یا 30 ثانیه) با معیار رسیدن لبه شعله به فاصله mm150 از لبه آزمونه (Fs) اندازه‌گیری می‌شود. در صورتی که لبه شعله از مرز تعیین شده بگذرد (150Fs ≥)، طبق استاندارد ملی طبقه‌بندی شماره 1-8299  و استاندارد اروپایی 1-13501 EN در طبقه F (بدترین عملکرد از نظر واکنش در برابر آتش) قرار خواهد گرفت و در صورتی که به مرز تعیین شده نرسد (150Fs ≤)، شرایط قرارگیری در طبقه E (برای 15 ثانیه قرارگیری در معرض شعله) یا بالاتر از آن (برای 30 ثانیه قرارگیری در معرض شعله) را احراز خواهد کرد.

  • آزمون عامل مشتعل منفرد (SBI)[3]:

آزمون عامل مشتعل منفرد برای مصالح ساختمانی غیر از کف­پوش­ها طبق استاندارد 13823EN و استاندارد ملی ایران به شماره 11621 انجام می‌شود که در آن، نمونه‌هایی که برای نازک‌کاری دیوار، سقف و یا سایر قسمت‌های ساختمان به کار می­روند، در مدت 20 دقیقه در معرض شعله آتش قرار می‌گیرند. این آزمون برای ارزیابی رفتار واکنش در برابر آتش فراورده‌های ساختمانی غیر از کف‌پوش‌هاست که در معرض تهاجم حرارتی واحد مشتعل منفرد که عبارت از یک مشعل جعبه شنی تغذیه شده با گاز پروپان است، قرار می­گیرند. آزمونه­ شامل دو بال بلند و کوتاه است که در قاب آزمونه نصب و سپس داخل اتاق آزمون قرار داده می­شوند. طبق طبقه‌بندی واحد اروپایی، این آزمون برای ارزیابی طبقه­های A2 تا D به کار می‌رود. ارزیابی بر اساس مشاهدات حین آزمون و ثبت خودکار داده‌ها صورت می‌گیرد. قابلیت اشتعال، پیشروی سطحی شعله بر روی نمونه، گرمای آزاد شده بر اثر سوختن، شدت رهایش گرما در هر لحظه، مقدار دود ناشی از سوختن نمونه و شره کردن مواد مذاب ارزیابی می‌شود.

   پارامترهای مهم که طی آزمون SBI ارزیابی می­شوند، عبارت‌اند از:

-         شدت گسترش آتش (FIGRA)،

-         شدت گسترش دود (SMOGRA)، شدت تولید دود (SPR) و کل تولید دود (TSP) طی مدت آزمون،

-         شدت رهایش گرما (HRR) و کل رهایش گرما (THR) طی مدت آزمون

 

  • ·         طبقه­بندی واکنش در برابر آتش

از داده­های حاصل از آزمون­های واکنش در برابر آتش (قابلیت افروزش و عامل مشتعل منفرد)، برای تعیین طبقه­بندی خطر آتش از نظر واکنش در برابر آتش طبق استاندارد ملی 1-8299 معادل با استاندارد اروپایی
1-13501 EN استفاده می­شود.

   در طبقه‌بندی مواد از نظر خطر آتش‌سوزی، مواد در گروه­­های A تا F قرار می­گیرند که بهترین رفتار مربوط به کلاس A و بدترین مربوط به کلاس F است.

 

  • ·         تعیین حوزه کاربرد بر اساس الزامات مقررات

پس از تعیین طبقه­ واکنش در برابر آتش عایق FEF، با توجه به طبقه­ احراز شده، حوزه کاربرد محصول طبق الزامات مقرراتی مندرج در مبحث سوم مقررات ملی ساختمان تعیین می­شود.

   طبق الزامات مبحث سوم، بند 3-4-7 برای عایق­های حرارتی پلاستیکی (از جمله عایق­ فوم الاستومری انعطاف­پذیر)، عایق برای کاربرد در ساختمان باید از نوع کندسوز باشد و حداقل طبقه واکنش در برابر آتش E را احراز کند.

4- نتایج و بحث

4-1- نتایج آزمون قابلیت افروزش

نتایج آزمون و طبقه آتش احراز شده بر روی سه نوع FEF در جدول 1 آمده است. طبق نتایج حاصل، آزمونه­های عایق­های FEF از هر دو نوع، کندسوز است و پس از قرارگیری در معرض شعله به مدت 20 ثانیه، طبقه E و پس از قرارگیری در معرض شعله به مدت 30 ثانیه، شرایط قرارگیری در طبقات واکنش در برابر آتش بالاتر از E را احراز می­کنند. تعیین دقیق طبقه واکنش در برابر آتش، مستلزم انجام دادن آزمون عامل مشتعل منفرد (SBI) است.

 

جدول 1 نتایج آزمون قابلیت افروزش بر روی آزمونه­های عایقFEF

Table 1 Ignitability fire test results for FEF specimens

پارامتر

FEF-EPDM

FEF-NBR

FEF-NBR-PVC

متوسط ضخامت (mm)

0/19

متوسط چگالی سطحی (kg/m2)

0/1

مدت زمان در معرض شعله (s)

15

30

رخداد افروزش

خیر

خیر

افروزش کاغذ صافی

خیر

خیر

رسیدن نوک شعله به mm150 بالای نقطه به‌کارگیری شعله

150 Fs ≤

150 Fs ≤

طبقه‌بندی طبق استاندارد ملی ایران شماره 8299

E

E  یا بالاتر

 

4-2- نتایج آزمون عامل مشتعل منفرد (SBI):

نتایج آزمون SBI در جدول 2 آمده است.

 

جدول 2 میانگین نتایج آزمون SBI بر روی آزمونه­های عایقFEF

Table 3 Average values for SBI fire test on FEF specimens

آزمونه

پیشروی شعله،‌ تولید گرما

تولید دود

ذرات/ قطرات مشتعل

FIGRA0.2MJ

(w/s)

FIGRA0.4MJ

(w/s)

THR600s

(MJ)

SMOGRA

TSP600s

 (m2)

EPDM-1

2/468

4/440

9/2

4/495

2/104

EPDM-2

6/2108

6/2108

4/21

9/97

8/98

NBR-1

0/322

0/205

8/2

3/643

2/155

NBR/PVC-2

6/13

6/13

4/1

4/1277

1/204

NBR/PVC-3

1/326

6/170

6/2

5/618

8/89

NBR-4

8/1118

9/1066

2/3

9/293

7/81

* LFSedge:پیشروی عرضی شعله روی بال بلند و رسیدن به لبه دورتر آزمونه

*FDP: افتادن تکه­های آزمونه/ قطرات شعله­ور، خارج از مرز مشعل

   طبق نتایج حاصل، شاخص گسترش آتش (FIGRA) در آزمونه­های FEF از جنس NBR/PVC کمتر است، یا به عبارتی میزان رهایش گرمای ناشی از سوختن آن کمتر است. ولی میزان دود آزاد شده در این نوع نسبت به بقیه بیشتر است. با وجود این، بین دو آزمونه NBR/PVC-2 وNBR/PVC-3 مقدار شاخص گسترش آتش (FIGRA) و دود (SMOGRA) و کل دود تولید شده (TSP) بسیار متفاوت است که نشان می­دهد با وجود مشابهت جنس عایق‌های مذکور، فرمولاسیون و فرآیند تولید متفاوت بوده است.  همچنین، میزان بالای شاخص گسترش آتش (FIGRA) در جدول 2 برای EPDM-2 و NBR-4، ضرورت بهبود خواص آتش و کندسوزکردن را به وضوح نشان می­دهد.

   شکل 2، یکی از آزمونه­های FEF-EPDM را حین آزمون SBI و پس از آن نشان می­دهد. شکل 3، منحنی شاخص گسترش آتش (FIGRA) و کل رهایش گرما (THR) را برای آزمونه EPDM-2 و شکل 4، منحنی شاخص گسترش آتش (FIGRA) و کل رهایش گرما (THR) را برای آزمونه  NBR/PVC-3 نشان می­دهد.

 

   
   

Fig. 2 FEF-EPDM during SBI fire test (above) and after test (below)

شکل 2 آزمونه - EPDM FEF حین آزمون SBI (بالا) و پس از آن (پایین)

 

 

Fig. 3 FIGRA and THR curves for FEF-EPDM

شکل 3 منحنی شدت گسترش آتش (FIGRA) و کل رهایش گرما برای آزمونه­­ عایق FEF-EPDM-2

 

Fig. 4 FIGRA and THR curves for  FEF-NBR-PVC-3

شکل 4 منحنی شدت گسترش آتش (FIGRA) و کل رهایش گرما برای آزمونه­­ عایق FEF-NBR-PVC-3

 

  • ·         طبقه­ واکنش در برابر آتش عایق­های فوم الاستومری انعطاف­پذیر (FEF)

نتایج تعیین طبقه واکنش در برابر آتش طبق استاندارد ملی 1-8299 و براساس نتایج حاصل از آزمون­های قابلیت افروزش و SBI، در جدول 3 ارایه شده است.

 

جدول 3 طبقه واکنش در برابر آتش عایق­های الاستومری قابل انعطاف از جنس

NBR/PVC، NBR، EPDM

Table 4 Reaction to fire class of tested FEF samples (EPDM, NBR, and NBR/PVC)

طبقه ذرات/ قطرات شعله­ور

طبقه تولید دود

طبقه واکنش در برابر آتش

FEF

d0

s3

D

EPDM-1

d0

s2

E

EPDM-2

d0

s3

C

NBR-1

d0

s3

B

NBR/PVC-2

d0

s3

C

NBR/PVC-3

d0

s3

E

NBR-4

 

   همان‌طور که داده­های جدول 3 نشان می­دهند، طبقات شامل B، C، D و E هستند که نشان می­دهند ماهیت آزمونه­ها و میزان کندسوزکنندگی و در نتیجه، خواص واکنش در برابر آتش آن­ها متفاوت است. همچنین، میزان رهایش دود از عایق­های FEF بالاست که طبقه s3 برای دود این موضوع را نشان ­دهد و تنها آزمونه EPDM-2 میزان دود کمتری دارد. ولی طبقه آتش آن پایین­تر (بدتر) است. زیرا تعیین طبقه بر اساس میزان گرمای آزاد شده است که پارامتر اصلی در واکنش در برابر آتش است.

5- توصیه های کاربردی

1-               برای کاربرد عایق­های فوم الاستومری انعطاف­پذیر (FEF)، در ساختمان و سیستم­های گرمایشی، سرمایشی و داکت­ها، مطابقت با الزامات مقرراتی به خصوص مبحث سوم مقررات ملی ساختمان، ضروری است.

2-               با توجه به نتایج آزمون­های واکنش در برابر آتش و طبق ضوابط ایمنی در برابر آتش در مقررات و آیین­نامه­های موجود، محدودیت‌های کاربردی برای این نوع فرآورده­های عایق در گزارش­های مربوط به گواهی­نامه فنی آن­ها ارایه می­شود.  برای مثال، در صورت احراز طبقه E، کاربرد عایق در ساختمان تنها در حالتی مجاز است که روی آن به وسیله یک پوشش مانع حرارتی با ضخامت کافی (حداقل یک تخته گچی نیم اینچ یا اندود گچی 5/1 سانتی­متر) پوشیده شود. چسباندن هرگونه پوشش مانع حرارتی به طور مستقیم به عایق الاستومری آزمون شده قابل قبول نیست و لزوماً باید از اتصالات مکانیکی مناسب و مطمئن (مانند اتصالات دیوارهای خشک) بهره‌گیری شود.

3-       در صورتی‌که از این عایق­ها برای عایق­کاری سیستم­های گرمایشی، سرمایشی و داکت­ها استفاده می­شود، باید تطبیق با ضوابط ایمنی در برابر آتش بر حسب مورد، توسط طراح یا مشاور به‌عمل آید. اگر الزامات مقاومت در برابر آتش در فضایی که از آنها استفاده می‌شود، برآورده شده باشد، با توجه به نیازهای طراحی می­توان از عایق با طبقه E یا بالاتر استفاده کرد و اگر فضایی که عایق در آن به­کار رفته، مقاومت در برابر آتش لازم را نداشته باشد، الزامات مقرراتی و طراحی تعیین­کننده نوع عایق با طبقه آتش معین است.

4-       با توجه به امکان صدور گواهی­نامه فنی برای این نوع عایق­ها، توصیه می­شود برای دستیابی به سطح ایمنی در برابر آتش مطلوب از نظر مقرراتی، با ارزیابی عملکرد در برابر آتش آن­ها طی دوره اعتبار گواهی‌نامه فنی، از عملکرد مناسب در برابر آتش اطمینان حاصل شود.

5-       ارزیابی عملکرد در برابر آتش، نه تنها به بهبود تولید و آگاهی از سطح کیفی محصول به تولیدکننده، واردکننده و مصرف­کننده کمک می­نماید، بلکه باعث می­شود تا پیمان­کاران و طراحان نیز با علم به طبقه آتش احراز شده، نسبت به طراحی ایمن اقدام نمایند.   

 

6- نتیجه­گیری

عملکرد انواع رایج عایق­های فوم الاستومری انعطاف­پذیر (FEF)، که در حال حاضر، به طور گسترده در ساخت‌وساز کشور به‌کار می­روند، با استفاده از آزمون­های واکنش در برابر آتش، شامل: آزمون­های قابلیت افروزش و عامل مشتعل منفرد (SBI) ارزیابی شد. براساس نتایج آزمون­های آتش استاندارد، طبقه واکنش در برابر آتش، مطابق با استاندارد ملی 1-8299 و استاندارد اروپایی EN 13501-1 تعیین گردید. طبق نتایج حاصل از آزمون و طبقه‌بندی انجام شده برای هر دو نوع (EPDM) و (NBR)، کندسوز بودن آن­ها مشخص شد و طبقات E، D، C وB  برای آن­ها به­دست آمد که نشان‌دهنده تفاوت در فرمولاسیون در فرآیند تولید محصول است. بنا بر نتایج حاصل از ارزیابی، مطابقت با الزامات مقرراتی محافظت در برابر آتش ساختمان، از جمله مبحث سوم مقررات ملی و در نظرگرفتن نیازهای طراحی، برای تعیین حدود مجاز کاربری و در نهایت کاربرد ایمن آن­ها برای جلوگیری یا کاهش میزان مشارکت در آتش­سوزی، ضروری است. ضمن این که کنترل کیفی این نوع محصولات طی روند گواهی­نامه فنی این امکان را به وجود می‌آورد که کاربران و تولیدکنندگان با آگاهی از رفتار این گونه مصالح در برابر آتش، از سطح ایمنی در برابر آتش مورد انتظار، اطمینان حاصل نمایند.

 

 

 

7- تقدیر و تشکر و پیوست­ها

از همکاران بخش مهندسی آتش، جناب آقای مهندس جمالی و سرکار خانم عسگری مقدم که در انجام دادن این تحقیق ما را یاری نمودند، سپاسگزاریم.

8- مراجع

[1]  David F. Lawson, Recent Developments in the Flammability of Elastomeric Materials, Rubber Chemistry and Technology, Vol. 59, No. 3, pp. 455-481, 1986.

[2]  P. J. Z. Fandi , SPECIAL PURPOSE RUBBER PRODUCTS, en.cnki.com.cn, 1999.

[3]  J. Q. Wang, W. K. Chow, A Brief Review on Fire Retardants for Polymeric Foams, Journal of applied polymer science, Wiley Online Library, 2005.

[4] S. K. Srivastava, T. Kuila, Fire Retardancy of Elastomers and Elastomer Nanocomposites, Polymer Green Flame Retardants, Chapter 18, pp. 597-651, 2014.

[5] Third Part National Building Regulation, Building and Housing Research Center, 2016. (in Persian)

 

 [1]Flexible Elastomeric Foam

[2] منظور از FEF در این مقاله عایق حرارتی فوم الاستومری انعطاف‌پذیر است که در مقاله به اختصار FEF یا عایق فوم الاستومری نام برده شده است.

[3] Single Burning Item

 
[1]  David F. Lawson, Recent Developments in the Flammability of Elastomeric Materials, Rubber Chemistry and Technology, Vol. 59, No. 3, pp. 455-481, 1986.
[2]  P. J. Z. Fandi , SPECIAL PURPOSE RUBBER PRODUCTS, en.cnki.com.cn, 1999.
[3]  J. Q. Wang, W. K. Chow, A Brief Review on Fire Retardants for Polymeric Foams, Journal of applied polymer science, Wiley Online Library, 2005.
[4] S. K. Srivastava, T. Kuila, Fire Retardancy of Elastomers and Elastomer Nanocomposites, Polymer Green Flame Retardants, Chapter 18, pp. 597-651, 2014.
[5] Third Part National Building Regulation, Building and Housing Research Center, 2016. (in Persian)