نمایه نویسندگان

آ

 • آقایی آرایی، عطا استفاده از سرباره فولاد مخلوط با خاکستر جهت تثبیت لایه زیراساس جاده [دوره 12، شماره 1، 1397، صفحه 13-19]

ح

 • حسین پور، رضا تحلیل و ارزیابی شیوه‌های طراحی در کارکردپذیری مسکن کوچک مقیاس؛ نمونه موردی: مسکن مهر شهر پردیس [دوره 12، شماره 1، 1397، صفحه 21-30]
 • حسین پور، مریم واکاوی مفاهیم معماری بومی گیلان در انطباق با شاخصه‌‌های پایدار معماری ایرانی [دوره 12، شماره 1، 1397، صفحه 31-37]
 • حسینی، سید محمد بررسی اثر کنترل پایداری در تخریب پیشرونده سازه‌های دارای سیستم مهاربند واگرای فولادی [دوره 12، شماره 1، 1397، صفحه 1-12]

د

 • دلشاد، مهسا واکاوی مفاهیم معماری بومی گیلان در انطباق با شاخصه‌‌های پایدار معماری ایرانی [دوره 12، شماره 1، 1397، صفحه 31-37]
 • دهقان فاروجی، فاطمه بررسی کمینه دمای متوسط سالانه کشور به عنوان یک ضرورت در مدیریت بحران زمین‌لرزه [دوره 12، شماره 1، 1397، صفحه 39-43]

س

 • سلامت، امیرسعید استفاده از سرباره فولاد مخلوط با خاکستر جهت تثبیت لایه زیراساس جاده [دوره 12، شماره 1، 1397، صفحه 13-19]

ش

 • شهرستانی، زهره استفاده از پوشش‌های هوشمند، روشی نو به سوی ساخت‌وساز پایدار و دوست‌دار محیط زیست [دوره 12، شماره 1، 1397، صفحه 45-48]

ع

 • عسکری نژاد، آزاده استفاده از پوشش‌های هوشمند، روشی نو به سوی ساخت‌وساز پایدار و دوست‌دار محیط زیست [دوره 12، شماره 1، 1397، صفحه 45-48]

ق

 • قدرتی امیری، غلامرضا بررسی اثر کنترل پایداری در تخریب پیشرونده سازه‌های دارای سیستم مهاربند واگرای فولادی [دوره 12، شماره 1، 1397، صفحه 1-12]

ک

 • کاتبی، بهاره استفاده از سرباره فولاد مخلوط با خاکستر جهت تثبیت لایه زیراساس جاده [دوره 12، شماره 1، 1397، صفحه 13-19]

و

 • ویسه، سهراب استفاده از پوشش‌های هوشمند، روشی نو به سوی ساخت‌وساز پایدار و دوست‌دار محیط زیست [دوره 12، شماره 1، 1397، صفحه 45-48]

ه

 • هاشمی طباطبایی، سعید استفاده از سرباره فولاد مخلوط با خاکستر جهت تثبیت لایه زیراساس جاده [دوره 12، شماره 1، 1397، صفحه 13-19]