نمایه نویسندگان

آ

 • آزادخانی، پاکزاد بررسی نقش معماری در کاهش اثرهای محیط زیستی در مجتمع‌‌های مسکونی شهر ایلام با رویکرد معماری پایدار [دوره 13، شماره 3، 1399، صفحه 1-8]

ا

 • احدی، محمدرضا ‌ارزیابی اثرهای حمل‌و‌نقل عمومی بر تغییرات کاربری زمین شهری ‌(مطالعه موردی منطقه هفت شهرداری تهران) [دوره 13، شماره 2، 1399، صفحه 55-65]
 • اسپرهم، علیرضا تأثیر جایگزینی کائولن با سرباره، خاکستر بادی و زئولیت بر مقاومت‌های مکانیکی بتن ژئوپلیمری بر پایه کائولن [دوره 13، شماره 3، 1399، صفحه 9-15]
 • اسدالهی، محمد تحلیلی بر میزان تحقق‌پذیری احساس امنیت شهروندان با بهره‌گیری از الگوی حکمروایی مطلوب شهری (نمونه موردی: مدیریت و کنترل حیوانات شهری) [دوره 13، شماره 4، 1399، صفحه 17-24]
 • السلیمان، بتول امکان‌سنجی واگذاری پروژه‌های سوریه به معماران ایرانی با روش نظریه داده بنیاد [دوره 13، شماره 4، 1399، صفحه 7-16]
 • امامی، فرشته تأثیر جایگزینی کائولن با سرباره، خاکستر بادی و زئولیت بر مقاومت‌های مکانیکی بتن ژئوپلیمری بر پایه کائولن [دوره 13، شماره 3، 1399، صفحه 9-15]
 • امیریان، مهسا بررسی برخی خواص لمینیت‌های فشار زیاد (HPL) [دوره 13، شماره 4، 1399، صفحه 41-47]

ب

 • بختیاری، سعید طبقه‌بندی واکنش در برابر آتش عایق‌های حرارتی فوم الاستومری انعطاف‌پذیر (FEF) [دوره 13، شماره 3، 1399، صفحه 25-29]
 • بمانیان، محمدرضا امکان‌سنجی واگذاری پروژه‌های سوریه به معماران ایرانی با روش نظریه داده بنیاد [دوره 13، شماره 4، 1399، صفحه 7-16]
 • بیت‌اللهی، علی الگوی ارزیابی خطرپذیری شهری در بلایای طبیعی [دوره 13، شماره 2، 1399، صفحه 1-11]

پ

 • پاک نژاد، نوید مطالعه تطبیقی تجارب جهانی در سیاست گذاری های ساماندهی اسکان غیر رسمی [دوره 13، شماره 2، 1399، صفحه 13-21]

ت

 • تحصیلدوست، محمد بررسی پارتیشن‌های فضاهای اداری با هدف بهبود عملکرد آکوستیکی [دوره 13، شماره 4، 1399، صفحه 25-33]
 • تقی اکبری، لیلا طبقه‌بندی واکنش در برابر آتش عایق‌های حرارتی فوم الاستومری انعطاف‌پذیر (FEF) [دوره 13، شماره 3، 1399، صفحه 25-29]

ح

 • حسن پور، محمدزمان ‌ارزیابی اثرهای حمل‌و‌نقل عمومی بر تغییرات کاربری زمین شهری ‌(مطالعه موردی منطقه هفت شهرداری تهران) [دوره 13، شماره 2، 1399، صفحه 55-65]
 • حسینی، میر حمید تأثیر جایگزینی کائولن با سرباره، خاکستر بادی و زئولیت بر مقاومت‌های مکانیکی بتن ژئوپلیمری بر پایه کائولن [دوره 13، شماره 3، 1399، صفحه 9-15]

د

 • درودیانی، زهرا طبقه‌بندی واکنش در برابر آتش عایق‌های حرارتی فوم الاستومری انعطاف‌پذیر (FEF) [دوره 13، شماره 3، 1399، صفحه 25-29]
 • دلفانی، شهرام دستورالعمل انجمن معماری ژاپن در کاربرد عملی دینامیک سیالات محاسباتی (CFD) در شرایطِ محیطی باد در تراز عابرپیاده پیرامون ساختمان‌ها [دوره 13، شماره 3، 1399، صفحه 17-23]
 • دلفانی، شهرام بررسی مقادیر ضریب فشار القایی باد بر وجوه ساختمان‌هایی با پلان مربع [دوره 13، شماره 2، 1399، صفحه 33-43]
 • دهقان فاروجی، فاطمه الگوی ارزیابی خطرپذیری شهری در بلایای طبیعی [دوره 13، شماره 2، 1399، صفحه 1-11]

ز

 • زمردیان، زهراسادات بررسی پارتیشن‌های فضاهای اداری با هدف بهبود عملکرد آکوستیکی [دوره 13، شماره 4، 1399، صفحه 25-33]

ص

 • صلاحی مقدم، آرسام ‌ارزیابی اثرهای حمل‌و‌نقل عمومی بر تغییرات کاربری زمین شهری ‌(مطالعه موردی منطقه هفت شهرداری تهران) [دوره 13، شماره 2، 1399، صفحه 55-65]

ع

 • عباسپور، احمد بررسی نقش معماری در کاهش اثرهای محیط زیستی در مجتمع‌‌های مسکونی شهر ایلام با رویکرد معماری پایدار [دوره 13، شماره 3، 1399، صفحه 1-8]
 • عبدالله زاده، نسترن بررسی پارتیشن‌های فضاهای اداری با هدف بهبود عملکرد آکوستیکی [دوره 13، شماره 4، 1399، صفحه 25-33]
 • عطاردی کاشانی، آسیه بررسی الزامات و تعیین طول عمر پلی‌پروپیلن ‌رندوم‌ کوپلیمر با کریستال‌های اصلاح شده (PP-RCT) [دوره 13، شماره 4، 1399، صفحه 35-39]
 • عنبرزاده، احسان بهینه‏‌سازی ضخامت عایق ساختمان در شرایط آب و هوایی مختلف با رویکرد زیست محیطی [دوره 13، شماره 4، 1399، صفحه 1-5]

ف

 • فتاحی، کارن بررسی نقش معماری در کاهش اثرهای محیط زیستی در مجتمع‌‌های مسکونی شهر ایلام با رویکرد معماری پایدار [دوره 13، شماره 3، 1399، صفحه 1-8]
 • فرحبد، فرهنگ مطالعه رفتار دال تخت مجوف دوطرفه کوبیاکس با گوی لهیده تحت بار ثقلی با استفاده از آزمایش‌های تمام مقیاس و مدل‌سازی عددی [دوره 13، شماره 3، 1399، صفحه 31-42]

ک

 • کرمی، مریم بهینه‏‌سازی ضخامت عایق ساختمان در شرایط آب و هوایی مختلف با رویکرد زیست محیطی [دوره 13، شماره 4، 1399، صفحه 1-5]

م

 • مرادی خو، امیربهادر تأثیر جایگزینی کائولن با سرباره، خاکستر بادی و زئولیت بر مقاومت‌های مکانیکی بتن ژئوپلیمری بر پایه کائولن [دوره 13، شماره 3، 1399، صفحه 9-15]
 • مظلومی ثانی، مهناز بررسی ضریب هدایت حرارتی و مقاومت فشاری عایق‌های حرارتی شیشه سلولی [دوره 13، شماره 3، 1399، صفحه 43-49]
 • مواسات، مهدی مطالعه رفتار دال تخت مجوف دوطرفه کوبیاکس با گوی لهیده تحت بار ثقلی با استفاده از آزمایش‌های تمام مقیاس و مدل‌سازی عددی [دوره 13، شماره 3، 1399، صفحه 31-42]
 • موسوی، سیده حمیده دستورالعمل انجمن معماری ژاپن در کاربرد عملی دینامیک سیالات محاسباتی (CFD) در شرایطِ محیطی باد در تراز عابرپیاده پیرامون ساختمان‌ها [دوره 13، شماره 3، 1399، صفحه 17-23]
 • موسوی، سیده حمیده بررسی مقادیر ضریب فشار القایی باد بر وجوه ساختمان‌هایی با پلان مربع [دوره 13، شماره 2، 1399، صفحه 33-43]
 • موسوی کاشی، اعظم تأثیر جایگزینی کائولن با سرباره، خاکستر بادی و زئولیت بر مقاومت‌های مکانیکی بتن ژئوپلیمری بر پایه کائولن [دوره 13، شماره 3، 1399، صفحه 9-15]
 • میرسعیدی، لیلا امکان سنجی کاربرد ساخت آزاد در مسکن انبوه براساس تمایلات ساکنان (مطالعه موردی مسکن مهر تلاشگران گرگان) [دوره 13، شماره 2، 1399، صفحه 23-32]

و

 • ویسه، سهراب بررسی ضریب هدایت حرارتی و مقاومت فشاری عایق‌های حرارتی شیشه سلولی [دوره 13، شماره 3، 1399، صفحه 43-49]
 • ویسه، سهراب بررسی سنگدانه‌های استان خراسان شمالی برای کاربرد در پروژههای راه [دوره 13، شماره 2، 1399، صفحه 45-53]
 • ویسه، سهراب بررسی برخی خواص لمینیت‌های فشار زیاد (HPL) [دوره 13، شماره 4، 1399، صفحه 41-47]

ه

 • هدایتی، محمدجعفر بررسی پارتیشن‌های فضاهای اداری با هدف بهبود عملکرد آکوستیکی [دوره 13، شماره 4، 1399، صفحه 25-33]

ی

 • یازرلو، سعیده امکان سنجی کاربرد ساخت آزاد در مسکن انبوه براساس تمایلات ساکنان (مطالعه موردی مسکن مهر تلاشگران گرگان) [دوره 13، شماره 2، 1399، صفحه 23-32]