نمایه نویسندگان

آ

 • آقایی آرایی، عطا روش تهیه نقشه‌های پهنه‌بندی خطر و خطرپذیری زمین‌لغزش (مطالعه موردی: بخشی از منطقه طالقان) [دوره 14، شماره 1، 1400، صفحه 21-29]
 • آقایی آرایی، عطا اثر دانه‌بندی و تنش محدودکننده بر نتایج آزمون‌های سه ‌محوری مونوتونیک بزرگ مقیاس مصالح شندار [دوره 14، شماره 2، 1400، صفحه 1-9]
 • آقایی آرایی، عطا تلفیق رویکردهای مختلف مطالعاتی جهت ریز پهنه‌بندی ژئوتکنیک لرزه‌ای شهر مهدیشهر- مطالعه موردی [دوره 14، شماره 3، 1400، صفحه 1-12]

ا

 • احمدی، شروین بررسی آجر نمای انعطاف‌پذیر [دوره 14، شماره 3، 1400، صفحه 13-18]
 • اسحاقی، عطیه فرکانس غالب ساختگاه بر اساس نسبت طیفی مؤلفه افقی به عمودی زمین‌لرزه‌های ایران با استفاده از شتاب‌نگارها [دوره 14، شماره 3، 1400، صفحه 29-35]
 • ایزدی، ملیحه پیاده‌سازی و تحلیل سامانه هوشمند نظارت و کنترل شاخص روشنایی ساختمان در راستای تحقق شهر هوشمند [دوره 14، شماره 1، 1400، صفحه 43-50]

ب

 • بشارتی کیوی، سپیده ارزیابی و بررسی تطبیقی مؤلفه‌های مؤثر بر شکل‌گیری حس تعلق به مکان در بافت قدیم و جدید شهر تبریز [دوره 14، شماره 1، 1400، صفحه 51-60]
 • بهرامی، سعید بررسی و شناخت اجرای نمای خشک و تأثیر آن روی ساختمان‌های بلند مرتبه [دوره 14، شماره 3، 1400، صفحه 37-46]
 • بیات، فاطمه ارزیابی و بررسی تطبیقی مؤلفه‌های مؤثر بر شکل‌گیری حس تعلق به مکان در بافت قدیم و جدید شهر تبریز [دوره 14، شماره 1، 1400، صفحه 51-60]

پ

 • پورمحمد شاهوار، محمد فرکانس غالب ساختگاه بر اساس نسبت طیفی مؤلفه افقی به عمودی زمین‌لرزه‌های ایران با استفاده از شتاب‌نگارها [دوره 14، شماره 3، 1400، صفحه 29-35]
 • پیله ور، علی اصغر ارزیابی سازگاری کاربری اراضی شهری با کاربری مسکونی در بجنورد [دوره 14، شماره 2، 1400، صفحه 39-49]

ت

 • تیموری، مهدی بررسی تأثیر مواد شیمیایی آنتی‌اسکالانت بر جلوگیری از رسوب در سیستم‌های گرمایش و سرمایش [دوره 14، شماره 2، 1400، صفحه 33-38]

ج

 • جعفری وردنجانی، مهدی پیاده‌سازی و تحلیل سامانه هوشمند نظارت و کنترل شاخص روشنایی ساختمان در راستای تحقق شهر هوشمند [دوره 14، شماره 1، 1400، صفحه 43-50]

ح

 • حق شناس، ساناز مروری بر بومی‌سازی سیاست توسعه مبتنی بر حمل و نقل همگانی در ایران، از نظریه تا عمل [دوره 14، شماره 1، 1400، صفحه 31-42]
 • حمیدی، راشین ارزیابی و بررسی تطبیقی مؤلفه‌های مؤثر بر شکل‌گیری حس تعلق به مکان در بافت قدیم و جدید شهر تبریز [دوره 14، شماره 1، 1400، صفحه 51-60]
 • حمیدی، نگین ارزیابی و بررسی تطبیقی مؤلفه‌های مؤثر بر شکل‌گیری حس تعلق به مکان در بافت قدیم و جدید شهر تبریز [دوره 14، شماره 1، 1400، صفحه 51-60]

خ

 • خواجه احمد عطاری، نادر مقایسه بررسی آزمایشگاهی و عددی دیوار برشی فولادی با ورق جان صاف، با ورق جان موجدار عمودی با زاویه 45 درجه [دوره 14، شماره 3، 1400، صفحه 19-28]

د

 • دشتی زند، سیده مریم مقایسه بررسی آزمایشگاهی و عددی دیوار برشی فولادی با ورق جان صاف، با ورق جان موجدار عمودی با زاویه 45 درجه [دوره 14، شماره 3، 1400، صفحه 19-28]
 • دیناروند، عبدالرحمن ارزیابی تأثیرات عوامل محیطی بر کاهش استرس، اضطراب و افسردگی بیماران در مراکز درمانی (نمونه مطالعاتی: بیمارستان شهید مصطفی خمینی (ره) شهر ایلام) [دوره 14، شماره 2، 1400، صفحه 11-18]

ر

 • رحمانی، ایرج اثر دانه‌بندی و تنش محدودکننده بر نتایج آزمون‌های سه ‌محوری مونوتونیک بزرگ مقیاس مصالح شندار [دوره 14، شماره 2، 1400، صفحه 1-9]
 • رضایی، خلیل تلفیق رویکردهای مختلف مطالعاتی جهت ریز پهنه‌بندی ژئوتکنیک لرزه‌ای شهر مهدیشهر- مطالعه موردی [دوره 14، شماره 3، 1400، صفحه 1-12]
 • رضایی، مهناز بررسی و شناخت اجرای نمای خشک و تأثیر آن روی ساختمان‌های بلند مرتبه [دوره 14، شماره 3، 1400، صفحه 37-46]
 • روانگرد، افضل پیاده‌سازی و تحلیل سامانه هوشمند نظارت و کنترل شاخص روشنایی ساختمان در راستای تحقق شهر هوشمند [دوره 14، شماره 1، 1400، صفحه 43-50]
 • روحانی، امیررضا ارزیابی و بررسی تطبیقی مؤلفه‌های مؤثر بر شکل‌گیری حس تعلق به مکان در بافت قدیم و جدید شهر تبریز [دوره 14، شماره 1، 1400، صفحه 51-60]

ز

 • زارع، نفیسه ارزیابی و بررسی تطبیقی مؤلفه‌های مؤثر بر شکل‌گیری حس تعلق به مکان در بافت قدیم و جدید شهر تبریز [دوره 14، شماره 1، 1400، صفحه 51-60]

س

 • سلامت، امیرسعید روش تهیه نقشه‌های پهنه‌بندی خطر و خطرپذیری زمین‌لغزش (مطالعه موردی: بخشی از منطقه طالقان) [دوره 14، شماره 1، 1400، صفحه 21-29]
 • سلامت، امیرسعید اثر دانه‌بندی و تنش محدودکننده بر نتایج آزمون‌های سه ‌محوری مونوتونیک بزرگ مقیاس مصالح شندار [دوره 14، شماره 2، 1400، صفحه 1-9]
 • سلامت، امیرسعید تلفیق رویکردهای مختلف مطالعاتی جهت ریز پهنه‌بندی ژئوتکنیک لرزه‌ای شهر مهدیشهر- مطالعه موردی [دوره 14، شماره 3، 1400، صفحه 1-12]

ش

 • شاه حسینی، علیرضا بهینه‌سازی بخشی از شبکه آبرسانی شهر تهران به روش برنامه‌ریزی غیرخطی و تأثیر آن در کمینه‌سازی نشت به عنوان عاملی تأثیرگذار در مدیریت شهری [دوره 14، شماره 2، 1400، صفحه 25-31]
 • شاه نظری، حبیب اثر دانه‌بندی و تنش محدودکننده بر نتایج آزمون‌های سه ‌محوری مونوتونیک بزرگ مقیاس مصالح شندار [دوره 14، شماره 2، 1400، صفحه 1-9]
 • شیرزاد، نرگس ارزیابی سازگاری کاربری اراضی شهری با کاربری مسکونی در بجنورد [دوره 14، شماره 2، 1400، صفحه 39-49]

ض

 • ضیغمی، احسان الله بهینه‌سازی بخشی از شبکه آبرسانی شهر تهران به روش برنامه‌ریزی غیرخطی و تأثیر آن در کمینه‌سازی نشت به عنوان عاملی تأثیرگذار در مدیریت شهری [دوره 14، شماره 2، 1400، صفحه 25-31]

ط

 • طالبیبان، مرتضی تلفیق رویکردهای مختلف مطالعاتی جهت ریز پهنه‌بندی ژئوتکنیک لرزه‌ای شهر مهدیشهر- مطالعه موردی [دوره 14، شماره 3، 1400، صفحه 1-12]

ع

 • عبدالهی، حسین فرکانس غالب ساختگاه بر اساس نسبت طیفی مؤلفه افقی به عمودی زمین‌لرزه‌های ایران با استفاده از شتاب‌نگارها [دوره 14، شماره 3، 1400، صفحه 29-35]
 • عسکری نژاد، آزاده مطالعه کامپوزیت‌های چوب پلاستیک جهت ایجاد امکان ارزیابی و توسعه کاربرد آنها در نمای ساختمان‌ها [دوره 14، شماره 2، 1400، صفحه 19-23]
 • عطارچیان، ناهید اثر دانه‌بندی و تنش محدودکننده بر نتایج آزمون‌های سه ‌محوری مونوتونیک بزرگ مقیاس مصالح شندار [دوره 14، شماره 2، 1400، صفحه 1-9]
 • عطاردی کاشانی، آسیه بررسی تأثیر مواد شیمیایی آنتی‌اسکالانت بر جلوگیری از رسوب در سیستم‌های گرمایش و سرمایش [دوره 14، شماره 2، 1400، صفحه 33-38]

ف

 • فاطمی عقدا، سید محمود روش تهیه نقشه‌های پهنه‌بندی خطر و خطرپذیری زمین‌لغزش (مطالعه موردی: بخشی از منطقه طالقان) [دوره 14، شماره 1، 1400، صفحه 21-29]
 • فاطمی عقدا، سید محمود تلفیق رویکردهای مختلف مطالعاتی جهت ریز پهنه‌بندی ژئوتکنیک لرزه‌ای شهر مهدیشهر- مطالعه موردی [دوره 14، شماره 3، 1400، صفحه 1-12]
 • فرزانگان، اسماعیل فرکانس غالب ساختگاه بر اساس نسبت طیفی مؤلفه افقی به عمودی زمین‌لرزه‌های ایران با استفاده از شتاب‌نگارها [دوره 14، شماره 3، 1400، صفحه 29-35]

ق

 • قلندرزاده، عباس اثر دانه‌بندی و تنش محدودکننده بر نتایج آزمون‌های سه ‌محوری مونوتونیک بزرگ مقیاس مصالح شندار [دوره 14، شماره 2، 1400، صفحه 1-9]
 • قلندرزاده، عباس تلفیق رویکردهای مختلف مطالعاتی جهت ریز پهنه‌بندی ژئوتکنیک لرزه‌ای شهر مهدیشهر- مطالعه موردی [دوره 14، شماره 3، 1400، صفحه 1-12]

ک

 • کلاتجاری، ,وحیدرضا مقایسه بررسی آزمایشگاهی و عددی دیوار برشی فولادی با ورق جان صاف، با ورق جان موجدار عمودی با زاویه 45 درجه [دوره 14، شماره 3، 1400، صفحه 19-28]
 • کلانتری، فرزین اثر دانه‌بندی و تنش محدودکننده بر نتایج آزمون‌های سه ‌محوری مونوتونیک بزرگ مقیاس مصالح شندار [دوره 14، شماره 2، 1400، صفحه 1-9]

م

 • مجید زمانی، سید سهیل تحلیل رفتار سازه‌ای سیستم مهاربند فولادی همگرای y شکل [دوره 14، شماره 3، 1400، صفحه 47-54]
 • محبی، رضا بررسی و شناخت اجرای نمای خشک و تأثیر آن روی ساختمان‌های بلند مرتبه [دوره 14، شماره 3، 1400، صفحه 37-46]
 • محمدی، اشکان تلفیق رویکردهای مختلف مطالعاتی جهت ریز پهنه‌بندی ژئوتکنیک لرزه‌ای شهر مهدیشهر- مطالعه موردی [دوره 14، شماره 3، 1400، صفحه 1-12]
 • میرحسینی هزاوه، سید محمد بهینه‌سازی بخشی از شبکه آبرسانی شهر تهران به روش برنامه‌ریزی غیرخطی و تأثیر آن در کمینه‌سازی نشت به عنوان عاملی تأثیرگذار در مدیریت شهری [دوره 14، شماره 2، 1400، صفحه 25-31]
 • میرمقتدایی، مهتا مروری بر بومی‌سازی سیاست توسعه مبتنی بر حمل و نقل همگانی در ایران، از نظریه تا عمل [دوره 14، شماره 1، 1400، صفحه 31-42]

ن

 • نجارچی، محسن بهینه‌سازی بخشی از شبکه آبرسانی شهر تهران به روش برنامه‌ریزی غیرخطی و تأثیر آن در کمینه‌سازی نشت به عنوان عاملی تأثیرگذار در مدیریت شهری [دوره 14، شماره 2، 1400، صفحه 25-31]
 • نجفی زاده، محمدمهدی بهینه‌سازی بخشی از شبکه آبرسانی شهر تهران به روش برنامه‌ریزی غیرخطی و تأثیر آن در کمینه‌سازی نشت به عنوان عاملی تأثیرگذار در مدیریت شهری [دوره 14، شماره 2، 1400، صفحه 25-31]
 • نوروزی زاده، زهرا ارزیابی و بررسی تطبیقی مؤلفه‌های مؤثر بر شکل‌گیری حس تعلق به مکان در بافت قدیم و جدید شهر تبریز [دوره 14، شماره 1، 1400، صفحه 51-60]

و

 • وثیق، بهزاد ارزیابی تأثیرات عوامل محیطی بر کاهش استرس، اضطراب و افسردگی بیماران در مراکز درمانی (نمونه مطالعاتی: بیمارستان شهید مصطفی خمینی (ره) شهر ایلام) [دوره 14، شماره 2، 1400، صفحه 11-18]
 • ولی زاده اوغانی، محمدباقر چالش‌های معماری و شهرسازی ایران از منظر اخلاق اسلامی (بررسی تطبیقی معماری سنتی و معاصر) [دوره 14، شماره 1، 1400، صفحه 1-11]
 • ویسه، سهراب خواص فیزیکی و حرارتی ملات‌های سبک با سبکدانه‌های رس و پرلیت منبسط شده و پومیس [دوره 14، شماره 1، 1400، صفحه 13-19]
 • ویسه، سهراب مطالعه کامپوزیت‌های چوب پلاستیک جهت ایجاد امکان ارزیابی و توسعه کاربرد آنها در نمای ساختمان‌ها [دوره 14، شماره 2، 1400، صفحه 19-23]
 • ویسه، سهراب بررسی آجر نمای انعطاف‌پذیر [دوره 14، شماره 3، 1400، صفحه 13-18]

ه

 • هاشمی طباطبایی، سعید روش تهیه نقشه‌های پهنه‌بندی خطر و خطرپذیری زمین‌لغزش (مطالعه موردی: بخشی از منطقه طالقان) [دوره 14، شماره 1، 1400، صفحه 21-29]
 • هاشمی طباطبایی، سعید تلفیق رویکردهای مختلف مطالعاتی جهت ریز پهنه‌بندی ژئوتکنیک لرزه‌ای شهر مهدیشهر- مطالعه موردی [دوره 14، شماره 3، 1400، صفحه 1-12]
 • همایون، سید ساجد چالش‌های معماری و شهرسازی ایران از منظر اخلاق اسلامی (بررسی تطبیقی معماری سنتی و معاصر) [دوره 14، شماره 1، 1400، صفحه 1-11]

ی

 • یاری کیا، عطاءالله ارزیابی تأثیرات عوامل محیطی بر کاهش استرس، اضطراب و افسردگی بیماران در مراکز درمانی (نمونه مطالعاتی: بیمارستان شهید مصطفی خمینی (ره) شهر ایلام) [دوره 14، شماره 2، 1400، صفحه 11-18]
 • یوسفی، علی‌اکبر بررسی آجر نمای انعطاف‌پذیر [دوره 14، شماره 3، 1400، صفحه 13-18]