نویسنده = رضا محبی
بررسی و شناخت اجرای نمای خشک و تأثیر آن روی ساختمان‌های بلند مرتبه

دوره 14، شماره 3، مهر 1400، صفحه 37-46

سعید بهرامی؛ مهناز رضایی؛ رضا محبی