بررسی و شناخت اجرای نمای خشک و تأثیر آن روی ساختمان‌های بلند مرتبه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد معماری، دانشگاه غیاث الدین کاشانی، آبیک ،ایران

2 گروه معماری،دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات،تهران،ایران

3 گروه معماری و شهرسازی،دانشکده عمران و مکانیک،دانشگاه غیاث الدین جمشید کاشانی،قزوین،ایران

چکیده

در طراحی و ساخت یک ساختمان، بحث نما بسیار پراهمیت است. در حقیقت طراحی و انتخاب نما یکی از مهم­ترین بخش­‌های ساختمان­‌سازی است. موارد بسیار زیادی را در طراحی و انتخاب یک نمای اصولی باید در نظر داشت، ازجمله: زیبایی نما، مصالح مورد نیاز برای اجرا، هزینه‌­های پروژه، دوام و پایداری نما، و نحوه و زمان اجرا. با پیشرفت فناوری و مدرن شدن معماری، صنعت دکوراسیون و ساختمان، نمای ساختمان و روش­‌های اجرای آن هم دستخوش تغییراتی شده‌­اند. از این تغییرها می­‌توان به رایج شدن روش­‌های اجرای نمای خشک اشاره کرد. و اینکه آیا این نما با توجه به مؤلفه‌­هایی که دارد، می­‌تواند مثل نمای­‌ تر (سنتی) مورد توجه قرار گیرد؟ چرا هنوز این نما جایگاه خود را پیدا نکرده است؟ در این مقاله به شناسایی عوامل مؤثر در اجرای نماهای خشک پرداخته شده است و با استفاده از روش­ تصمیم­‌گیری سلسله مراتبی به اولویت­‌بندی عوامل شناسایی‌شده پرداخته شد و گزینۀ مناسب نمای مشهود و نامشهود انتخاب گردید. بررسی نتایج به دست آمده حاصل از نظرسنجی با 20 نفر از کارشناسان خبره در زمینۀ اجرای نمای خشک نشان داد که زیرمعیار وابستگی به وجود افراد با مهارت و با تجربه در جایگاه اول قرار دارد. در ادامه می­‌توان به زیرمعیار حفظ انرژی داخلی ساختمان در جایگاه دوم، سپس زیرمعیار مدت زمان اجرا و دسترسی به مصالح تشکیل‌دهندۀ نما در جایگاه سوم اشاره نمود. زیرمعیار دسترسی به دانش فنی از کمترین اهمیت برخوردار است و در روش تاپسیس و در نمای دو پوسته نسبت به سایر نماهای خشک اولویت دارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات