نویسنده = لیلا تقی اکبری
طبقه‌بندی واکنش در برابر آتش عایق‌های حرارتی فوم الاستومری انعطاف‌پذیر (FEF)

دوره 13، شماره 3، مهر 1399، صفحه 25-29

لیلا تقی اکبری؛ سعید بختیاری؛ زهرا درودیانی