نویسنده = سیده مریم دشتی زند
مقایسه بررسی آزمایشگاهی و عددی دیوار برشی فولادی با ورق جان صاف، با ورق جان موجدار عمودی با زاویه 45 درجه

دوره 14، شماره 3، مهر 1400، صفحه 19-28

سیده مریم دشتی زند؛ ,وحیدرضا کلاتجاری؛ نادر خواجه احمد عطاری