مقایسه بررسی آزمایشگاهی و عددی دیوار برشی فولادی با ورق جان صاف، با ورق جان موجدار عمودی با زاویه 45 درجه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجو

2 دانشیار، مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی شاهرود

3 استاد- مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی

چکیده

امروزه استفاده از دیوار برشی فولادی به عنوان یک سیستم باربر جانبی در ساختمان‌های فولادی و بتنی مورد توجه قرار گرفته است. توانایی مدل‌سازی عددی دقیق و مبتنی بر رفتار واقعی این دیوارها در تحلیل دقیق سازه دارای دیوار برشی فولادی از اهمیت بسزایی برخوردار است. در این مقاله سعی شده است که صحت‌سنجی نمونه‌های آزمایشگاهی و عددی با یکدیگر مقایسه شود. بدین منظور، ابتدا مدل‌های آزمایشگاهی با بهره گرفتن از نرم‌افزار آباکوس مدل شد و نمونه‌ها با یکدیگر مقایسه گردید. دو نمونه آزمایشگاهی دیوار برشی فولادی با جان صاف و دیوار برشی فولادی با جان ورق موجدار ذوزنقه‌ای 45 درجه، قائم با مقیاس یک به سه و نسبت عرض به ضخامت 1066، که در آزمایشگاه سازه مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی تحت بارگذاری چرخه‌ای قرار گرفت. سپس، با بررسی نمودارهای هیسترزیس به دست آمده، پارامترهای لرزه‌ای مانند مقاومت، سختی، شکل‌پذیری به دست آمده و با همدیگر مقایسه شده است. با توجه به نتایج به‌ دست آمده، مشاهده شد که تطبیق مناسب بین نتایج آزمایشگاه و نتایج نمونه مدل‌سازی شده وجود دارد و این انطباق دقت نمونه مدل‌سازی شده را تأیید می‌کند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات