تقویت ستونهای دوبل پاباز موجود ساختمان‌ها با استفاده از بتن ریزی در حفره میانی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیأت علمی بخش زلزله شناسی مهندسی و خطرپذیری، مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی

2 عضو هیأت علمی بخش زلزله‌شناسی مهندسی و خطرپذیری، مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی

3 دانشجوی دکتری سازه، دانشگاه شهید باهنر کرمان

4 کارشناس ارشد سازه

چکیده

بررسی ساختمانهای فولادی آسیب دیده از مجاورت گودبرداریها یا زلزله و .... حکایت از مشکلاتی در ظرفیت باربری ستونها بدلیل عواملی نظیر تغییر ضوابط آیین نامه‌ای، سهل انگاری در طراحی اولیه، ضعف‌های اجرایی، تغییر در توزیع نیروها و.... دارد که جهت رفع این نقیصه با در نظرداشت آنالیز مجدد سازه، الزام به مقاوم‌سازی ستون‌ها و دیگر اعضاء سازه‌ای در راستای سرویس‌دهی مجدد ساختمان الزامی است. اگر چه راههای متعددی در مقاوم‌سازی المان‌های ستون نظیر افزودن مقاطع فولادی قوی‌تر یا تغییر نیروهای اعمالی و .... وجود دارد اما یکی از اقتصادی ترین و در عین حال ساده ترین روشها استفاده از مقطع کمپوزیت بتن و فولاد می‌باشد.
این تحقیق که ظرفیت باربری و شکل‌پذیری مقطع فولادی مقاوم شده با بتن را بررسی نموده است نشان میدهد که ستون‌های دوبل پاباز پر شده با بتن تا هنگام گسیختگی به صورت الاستیک عمل می‌نمایند. این ستون‌ها در محدوده الاستیک با افزایش قابل توجه ظرفیت باربری در مقایسه با ستون دوبل پاباز بدون بتن مواجه هستند. حضور بتن در هسته میانی ستونها باعث کاهش تنش در ورق بست موازی در مرکز طولی ستونها میگردد که بیانگر تقویت یا افزایش ظرفیت باربری ستون دوبل پاباز پر شده با بتن میباشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات