ارزیابی سازگاری کاربری اراضی شهری با کاربری مسکونی در بجنورد

دوره 14، شماره 2، تیر 1400، صفحه 39-49

علی اصغر پیله ور؛ نرگس شیرزاد


بررسی برخی خواص لمینیت‌های فشار زیاد (HPL)

دوره 13، شماره 4، دی 1399، صفحه 41-47

سهراب ویسه؛ مهسا امیریان


پیاده‌سازی و تحلیل سامانه هوشمند نظارت و کنترل شاخص روشنایی ساختمان در راستای تحقق شهر هوشمند

دوره 14، شماره 1، فروردین 1400، صفحه 43-50

مهدی جعفری وردنجانی؛ ملیحه ایزدی؛ افضل روانگرد


ارزیابی و بررسی تطبیقی مؤلفه‌های مؤثر بر شکل‌گیری حس تعلق به مکان در بافت قدیم و جدید شهر تبریز

دوره 14، شماره 1، فروردین 1400، صفحه 51-60

زهرا نوروزی زاده؛ فاطمه بیات؛ سپیده بشارتی کیوی؛ امیررضا روحانی؛ راشین حمیدی؛ نگین حمیدی؛ نفیسه زارع